KiDDYが2014年5月29日の日経産業新聞に掲載されました。
media_nikkei_20140529